Sacred sexuality

Det bevidste parforhold og intimliv

Følg med i vores skønne samtaler om det hotteste emne i menneskehedens historie – SEX og seksualitet – og om hvordan vi bliver meget bedre til det og kan folde os helt ud.

izzah kamillah & johannes

Nyheder

Kvindens nedlukning

Vores første TEMATALK er ude

Det at miste sexlysten, sensitiviteten i kroppen eller lukke helt ned seksuelt, er en meget sårbar udfordring som mange kvinder og par går rundt med i stilhed. Men I er ikke alene om at dele denne smerte.

Vores parforløb

Find dybt ind i tosomheden og intimlivet

I vores par-forløb hjælper vi par til forståelse og praksis omkring det bevidste parforhold og intimliv. Mange par oplever udfordringer i deres intimliv, hvor kvinden fx lukker ned seksuelt eller mister lysten, hvor konflikterne optrappes eller man er gledet fra hinanden.

Lyt med her om hvordan vi hjælper par til at finde dybden i deres intimliv.

Kvindecirklen - Din levende krop

Starter 23. august

Cirklerne er for dig, der er vant til at bruge dit hoved og som kan se et potentiale i at få en stærkere kontakt til din krop og din sanselighed og dermed en bedre kontakt til dig selv og andre.

Hvem er vi?

OBS: Hvis du sidder på en mobil eller tablet så scroll til højre for at læse om Johannes

Introduktion til vores arbejde

I denne introduktion vil du kunne læse om vores tilgang til mennesket, hvilket grundlag der åbner op for vores seksualitet og hvordan vi, via vores arbejde, har valgt at udbrede dette.  

Enhver kvinde er intens og har en dybde i sin seksualitet som kun sjældent og i manges tilfælde aldrig er kommet til udfoldelse.
Egentlig er det nogen rigtig sørgelige realiteter, som gør sig gældende, for den som gør sig ulejlighed med at udforske og undersøge, hvordan det står til med intim og sexlivet i vore tider. I det sexliv som de fleste kender og er vokset op med og har overtaget fra tidligere generationer, er der rigtig meget, vi med rette må kategoriserer som forbrugerisme og en udpræget pubertær tilgang og omgang.

Dette er og bliver ganske uinteressant set fra den modne og bevidste seksualitets perspektiv, hvorfor vi også kalder den for umoden. For den vågne kvinde som sætter højere krav og for den udviklede mand bliver dette “begynder” stadie på et tidspunkt definitivt fortid. Det skal tilføjes, at det både er mænd og kvinder som køber ind på den umodne seksualitets brogede markeder. Sikkert ofte pga. manglende indsigt om, at der findes noget andet, da vi særligt i vesten – som snart tegner det meste af den moderne verden – næsten ingen fokus har på indre vækst og modning, men oftest alene måler os op imod andre og samfundet på ydre præsteren og prestige.

Når vi så bevæger os videre til noget mere interessant og opløftet, så støder vi allerførst på alle blokkeringerne og hæmningerne som tidligere forhindrede os i at komme igennem og slippe det omtalte umodne stadie.

Dette er iøvrigt ikke bare udtrykt ved en umoden seksualitet men indbefatter også vores måde at etablere os i relationer, partnervalg, arbejdsliv, karrierer og måden vi opdrager vores børn. Al omgang med andre mennesker dikteres med andre ord af det generelle bevidstheds-niveauet, såvel på individ som på samfundsplan.

Inden for oprindelig yoga-kultur og seriøs selvudvikling, hvor det som dybdepsykologien kalder individuationen er målet for bestræbelserne med en personlig praksis, er der altid fokus på såvel den feminine som den maskuline side. Dette overført på parforhold og intimlivet vil åbne til det, der med rette guidning og dedikation kan kaldes en tantrisk praksis. I vort regi kalder vi også en sådan praksis for den bevidste seksualitets praksis.

I vores webinarer vil en sådan praksis blive belyst og forklaret. Man vil kunne følge med både i vore interview og samtaler på sociale medier og her få de første hints og et grundlag for at forstå, hvor vi kommer fra og hvad vi definerer som den umodne og den modne seksualitet. Webinarerne åbner videre op til forskellige aspekter af den bevidste seksualitets praksis og ikke mindst så guider vi, hvordan man arbejder sig frem mod de mere bevidste stadie i både sex og kærlighedsllivet. Alle webinarer danner tilsammen et kompendium for akademiet som tegner en decideret uddannelse og certificering til Sacred sex-counsellor.

Følg os på Facebook

Sacred Sex & Relations

Få de seneste opdateringer, lyt til vores mange snakke om hotte emner og presserende spørgsmål ved at like vores Facebookside. Det er også her du kan dele vores indhold med andre og hjælpe os med at få budskabet ud til flere. 

Vi har også en lukket gruppe, hvor du mere privat kan stille dine spørgsmål og deltage i vores mange LIVEs om seksualitetens mange facetter. 

Både vores side og lukkede gruppe hedder “Sacred Sex & Relations” og til venstre får du direkte adgang til side. Ønsker du at blive en del af vores lukkede gruppe og få fordelene her, så tryk på knappen nedenfor. 

Det tilbyder vi

På vores side om kvindens seksualitet dykker vi ned i i det seksuelle mysterie, som omhandler kvindens seksualitet og potentiale. I interviews, artikler og webinarer taler vi dybt ind i forskellen på den kvindelige og mandlige seksualitet og de udfordringer mange oplever i det seksuelle. 

mountain pose, yoga, pose

interviews

I vores interviews 1-10 lægger vi grundlaget for vores tilgang til kvindens og mandens seksualitet og udfordring i en vestlig kultur. Disse interviews danner rammen for vores videre snakke, webinarer, akademi og retreats som alle omhandler emnet - SEX og Seksualitet.

Korte artikler

I vores korte artikler berør vi mange af de udfordringer, som mange oplever i det seksuelle. Artiklerne leder op til mange af vores interviews, SEX-snakke og ikke mindst webinarer.

Sessioner

Gennem vores Sexual Healing sessioner og par-forløb hjælper vi kvinder og ikke mindst par, med at finde frem til deres modne seksualitet. Dette gøres gennem en-til-en sessioner og/eller parforløb.

Retreats

Vores retreats henvender sig til par, som er interesseret i seksualitet og udvikling med hinanden.

aKademI

På vores akedemi tilbyder vi længere læringsforløb, som både indeholder webinarer, zoom møder, personligt tilpassede instruktionsvideoer og en-til-en coaching sessioner.

På vores side om mandens seksualitet dykker vi ned i i det seksuelle mysterie, som omhandler mandens seksualitet og udfoldelse. I interviews, artikler og webinarer taler vi dybt ind i forskellen på den mandlige og kvindelige seksualitet og de udfordringer mange oplever i det seksuelle. 

interviews

I vores interviews 1-10 lægger vi grundlaget for vores tilgang til kvindens og mandens seksualitet og udfordring i en vestlig kultur. Disse interviews danner rammen for vores videre snakke, webinarer, akademi og retreats som alle omhandler emnet - SEX og Seksualitet.

Korte artikler

I vores korte artikler berør vi mange af de udfordringer, som mange oplever i det seksuelle. Artiklerne leder op til mange af vores interviews, SEX-snakke og ikke mindst webinarer.

Sessioner

Gennem vores Sexual Healing sessioner og par-forløb hjælper vi kvinder og ikke mindst par, med at finde frem til deres modne seksualitet. Dette gøres gennem en-til-en sessioner og/eller parforløb.

Retreats

Vores retreats henvender sig til par, som er interesseret i seksualitet og udvikling med hinanden.

akademI

På vores akedemi tilbyder vi længere læringsforløb, som både indeholder webinarer, zoom møder, personligt tilpassede instruktionsvideoer og en-til-en coaching sessioner.

Sexual healing sessioner

Sexual healing sessioner

I disse sessioner hjælper jeg kvinden til at finde ind og åbne op for sin seksualitet (igen).

Min tilgang:
Dette gør jeg via transpersonel psykoterapi, eksistentiel læring/vejledning, lydhealing, både med stemmen, syngeskåle og afspillet musik. Jeg bruger akkupressur, holotropic breathwork, samt bevidst, tantrisk berøring og massage.

Da det er en både traumefrigørende og energi-transformerende proces, så er resultaten ift. så meget andet langstrakt terapi og forløb, ganske markant.

Transformationen: 
At blive Levende i Livet – igennem et Sexual Healing forløb – handler mest af alt om at forbinde hjertet dybt og inderligt med alt det herlige som foregår længere nede. At sige ja til liv, vitalitet, urinstinkter og seksualitet, er det som det handler om. Skaber man denne forbindelse, så vil du åbne op og vække for din seksualitet og vil kunne begynde en rejse ind eller ned i den modne, dybe seksualitet. Et bevidsthedsniveau og en kropslig sansning, som få kender til og har oplevet.

Det handler basalt set om at gå fra en tilstand af nogen grad splittethed og uklarhed til at opnå den for nuværende højest mulige grad af samlethed, integration og dybest mulige selvkendskab – at føle sig hel, finde hjem, føle formål og mening.

Forløbet:
Forløbet består af et antal møder, hvor vi indkredser de personlige udfordringer vedr. krop, seksualitet, kærlighed, spiritualitet og kvindelighed.

I andet stadie – ofte midt i forløbet – skaber vi grundlaget for en gennemgribende transformation/forvandling.

Slutteligt bevidstgør vi hele forløbet, skaber en god handleplan for fremtiden og drager en fælles konklusion på arbejdet.

Bestil sessioner eller hør mere, ved at skrive til mig nedenfor.

Kærligst Johannes

Par-forløb

Som par bliver I instrueret i, hvordan I masserer hinanden og bliver guidet til mere intimitet, nærvær og fordybelse i parforholdet.

Hvad opnår I?
I lærer at røre ved og favne hinanden på en helt ny og dybfølt måde, som i fremtiden vil gøre en kæmpe forskel for jer og jeres parforhold. Med udgangspunkt i hvor I er lige nu, vil vi gøre det synligt og mærkbart for jer, hvordan I sammen kan komme videre og finde helt nye veje til mere mening, livsglæde og erotisk sammensmeltning. I vil på den måde blive guidet ind i kernen af det nærvær og den samhørighed, som vi alle går og længes efter. Måske vi kan åbne nye døre for jeres samvær og bringe ny energi ind i jeres hverdag?

Tilpasset jeres behov
Vi laver gerne en tilpasset session eller et forløb til jer, hvor jeres specifikke ønsker og behov kan imødegåes i videst muligt omfang. Det kunne fx handle om mere vidtgående teknikker til at åbne til den bevidste og tantriske seksualitet sammen.

Vi anbefaler, at vi allerførst laver en session, hvor Johannes instruerer og guider ham i tantrisk inspireret massage og berøring af hende.
Det vil være en meget smukt og nærende oplevelse at få dette ind over jeres parforhold og giver jer en meget dyb kropslig og følelsesmæssig forbindelse – eller underbygge den i allerede har.

Kontakt os nedenfor for bestilling eller yderligere information.

Kærligst 
Izzah Kamillah & Johannes

Kvinde-cirklen - Din levende krop

Kvindecirkel med fokus på krop, sensualitet og seksualitet.

Forløbet starter 23. august 2021

Deltagelse i cirklerne:
Vi er mellem 5-8 kvinder, der skaber et fortroligt rum sammen med Johannes, der faciliteter forløbet. Vi er både singler og kvinder i parforhold, og har alle arbejdet med os selv i andre udviklingsprocesser.

Kvindecirklen er for dig, der ønsker at:

Skabe mere liv, lyst og nydelse i dit liv – dermed også i andres

Få dybere kontakt til din vitalitet og livskraft

Træne din evne til at give slip og overgive dig til din krop og sensualitet

Genopdage og udforske dine feminine kvaliteter

Få en bedre balance mellem det maskuline og det feminine i dit liv

Bidrage mere med det feminine, bløde, blide og nænsomme i verden

Finde nøglen til din egen lyst – og lystens mange facetter

Udforske og styrke forbindelsen mellem sexualitet, kærlighed og bevidsthed

Vi udforsker:
Bevidsthed, energi og berøring gennem en lang række forskellige tilgange: meditation, åndedræts- og nærværs øvelser, krops- og energiøvelser, helende berøring m.m.

Vi vil i cirklen have fokus på det sanselige og sensuelle, og ikke den erotiske berøring.

Skriv til os for at komme med på næste cirkel eller for mere information.

Love Johannes

Berørings-kunst

Til gode hanner – bevidste mænd – som er klar til at gøre rejsen ind i det forjættede tantriske land og mødet med kvinden.

Dette er starten på en tantrisk skolingsvej, for dig som er klar til at kombinerer krop med den dybeste healings-praksis og spiritualitet.

Forløbet: Du vil blive guidet og undervist af en tantramester med mere end 20 års erfaring, som vil føre dig ind i det feminine mysterium og helt, helt tæt på kvindens væsen og kroppen.

Du må meget gerne have noget erfaring med kropsbehand-ling og massage.

Du har efterfølgende mulighed for at virke som tantrabehandler i din egen praksis.

Kontakt mig nedenfor hvis du ønsker at komme på et forløb eller har brug for mere information. 

Love Johannes

Kontakt os

Du er meget velkommen til at skrive til os, hvis du ønsker mere information om vores Sexual Healing sessioner til singler og par, samt vores onlineforløb, Akademi og retreats. 

Vi sætter også stor pris dine spørgsmål og forslag til taleemner, da vi ønsker, at gøre vores snakke mest mulig relevante for dig. Du forbliver selvfølgelig anonym.

Please enter your email, so we can follow up with you.